VIVEN TOUDJOU EN MOUTAGNO

(de Zéphirin Castellon)

Viven toujou en moutagno

Entra toui si fen coumpagno

Sien toui de bravo gens

E sian toujou coutens

A l’ouort o a la carriero

Cado mati cada sero

A cado moumentou

Sentes ena cansou

L’estieu si mouven la vesto

I a lou voulam e lou dai

I a la missou e lou resto

I a toujou lou gros magai

Lou nouostre couor es en festo

N’aven rè pau dau trabai

Si plagnan jamai de rè

Perque si pourtan ben

Aven toui la santè

Nous coumo vèn où pihan

Sien countent tout l’an

E cada jou cantan

Quouro lou soulèi s’abaisso

Quouro sentès lou frescou

Quitan lou pra e la faisso

Si raprochan de maijou

Aven rempli la finièro

L’oustal es plè de gouvern

De faiou e de pèuloun

De bla de tartifloun

N’en vès en cado quern

Aven rempli la caudièro

E d’aquelo manièro

Manjan tout uvern

Quouro lou soulèi s’enauto

La fremo e li pichoun

Cadu mi douno’ na gauto

Semblan toui de cougourdoun

Jouves e vièi cadu sauto

Poulèn sourti li picoun

En poù d’aici en poù d’aila

Fen coumo l’an passa

E i a rè de cambia

En pè de cambia

En pè denant un darrier

Fen lou nouostre dever

Quitan jamai Ilonso.